Regulamin serwisu internetowego falarowy.pl

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez właściciela i operatora serwisu www.falarowy.pl („Serwis”) – firmę Wynajem i Pośrednictwo w Wynajmie Kwater Alicja Markiewicz zarejestrowaną w Ustce (76-270) przy ul. Sprzymierzeńców 2, NIP: 839-106-88-73 („Właściciel”).

2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady przechowywania i zarządzania danymi osobowymi użytkowników Serwisu („Użytkownik”).

3. Serwis jest stroną internetową Właściciela o charakterze informacyjno-promocyjnym.

4. W celu korzystania Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i akceptacją plików cookies.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

6. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek itp.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

7. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia itp.).

8. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

10. W Serwisie znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań ofertowych („Formularz”).

11. Poprzez przesłanie Formularza, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.).

12. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak brak podania danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z określonych funkcji w Serwisie lub odpowiedzi przez Właściciela na zapytanie.

13. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.

14. Użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizacji i zażądania usunięcia danych dotyczących jego osoby.

15. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

16. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

17. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu.

18. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka cookies.